Vejen Skakforening er nedlagt

link til foreningens gamle hjemmeside, som lukkes snart